Orins

NBE Eepo 
Ewa NBE o
NBE Eepo
Ewa NBE o
Aya mi ko ja ee ooo
Aja mi ja ko lati bibeeji o
Epo NBE ewa NBE O.Edun lo ni NJO 
Mo jo 
Emi ko le tori IJO 
edun Ko
Edun lo ni NJO 
Mo joOwo mi mejeeji GbE fi mo 
Owo mi mejeeji GbE fi mo 

Enikan kii fowo kan GbE Ibeji 
Owo mi mejeeji GbE fi mo